top of page

Våra tjänster

Glöm inte bort din bokföring!

 

• Hur påverkas ditt företag av nya lagar som berör redovisning, beskattning etc!

• Vad berättar egentligen ditt företags redovisning?

• Hur har det gått och vart är Ni på väg?

• Hur jämför du din verksamhet med dina konkurrenter?

• Hur påverkar olika företagsekonomiska beslut din privatekonomi?

• Hur hanterar du vinsten på bästa sätt? 

 

P-G:s redovisningskonsult AB kan hjälpa er med svaren på dessa frågor!

 

För en småföretagare kan en bra ekonomirådgivare vara skillnaden mellan
misslyckande och framgång.

 

Våra huvudsakliga uppgifter är sköta redovisning åt små och medelstora företag.
Vi hjälper kunden med rationella rutiner som sparar många timmar arbete och ger ett bra beslutsunderlag för de som leder företaget.


För undanröjande av missförstånd har vi skriftliga samarbetsavtal som reglerar arbetsfördelningen mellan oss och kunden.

 

Vi erbjuder följande tjänster:

 

• Redovisning

• Bokslut

• Årsredovisning

• Deklaration

• Lönehantering

• Hyresavisering

• Fakturering

• Löpande betalningar

bottom of page