Aktuellt

 

Arbetsgivare - Arbetsgivardeklaration varje månad på individnivå.

Från 1 januari 2019 gäller de nya reglerna alla som är skyldiga att redovisa utbetald ersättning och gjorda skatteavdrag i en arbetsgivardeklaration. du ska redovisa de utbetalningar för arbete och de skatteavdrag du gör per betalningsmottagare. Det innebär att du inte ska lämna dessa uppgifter i den årliga kontrolluppgiften från och med inkomstår 2019. Den nya arbetsgivardeklarationen består av två delar, en del där du redovisar uppgifter som berör dig som arbetsgivare och en del där du redovisar uppgifter för respektive betalningsmottagare. Redovisningsperioder och deklarationsdatum är däremot samma som tidigare.

Du som är löntagare

From feb -19 kommer du som får lön kunna se på MINA SIDOR på Skatteverket, vilken lön och skatt som din arbetsgivare redovisar till Skatteverket varje månad. Du ska fortfarande få lönebesked men kontrolluppgiften kommer att upphöra.

 

 

 

  

FÖRSENINGSAVGIFTER

 

För sent inlämnad skattedeklaration

Om arbetsgivardeklarationen eller momsdeklarationen inte har

kommit fram i rätt tid måste du betala en (icke avdragsgill) förseningsavgift

som är 625 kr.

En högre förseningsavgift på 1 250 kr tas ut i

vissa fall.

För sent inlämnad inkomstdeklaration

Alla skattskyldiga som inte lämnar sin deklaration i tid ska betala en (icke avdragsgill) försenings-avgift (sammanlagda belopp).

För sent inlämnad årsredovisning till Bolagsverket

Ett aktiebolag som inte har lämnat in årsredovisning och ev

revisionsberättelse

i rätt tid, dvs senast sju månader efter räkenskapsårets

slut, ska betala en (icke avdragsgill) förseningsavgift

(sammanlagda belopp).

-------------------------------------------------------

Skatteverket lanserar en ny tjänst

där privatpersoner och företag kan räkna ut sin skatt. Tjänsten kan användas av personer som till exempel har sålt bostad eller värdepapper, vill använda rot- eller rutavdrag, eller som helt enkelt är nyfiken på sin skatt. Tjänsten kräver inte e-legitimation.

Se mer på skatteverkets hemsida

Dina personuppgifter är trygga hos P-G:s Redovisningskonsult AB

EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) gäller från den 25 maj 2018. Den nya förordningen ställer högre krav på oss som företagare om hur vi hanterar dina kunduppgifter, vilket vi ser positivt på. Nedan kan du se vilka åtgärder vi har tagit för att skydda dina uppgifter.

Vi har skaffat oss kunskap inom GDPR.
Vi har genomgått och fått utbildning för att säkerställa att vi förstår vad den nya lagen innebär och vilket ansvar, respektive skyldigheter vi har för personuppgifterna.

 Vi har gjort en genomlysning av våra system.
För att säkerställa att vår säkerhet och hantering av personuppgifter och kundens önskemål fungerar så som det är tänkt och att den följer lagen.


Vi har uppdaterat säkerhet- & arbetsrutiner
Säkerhetsarbetet är nu ännu bättre dokumenterat.

​Felaktig debiterad moms

  • Momsen är felaktig om beloppet som debiterats inte är moms enligt mervärdesskattelagen

  • Feldebiterad moms ska betalas in till staten

  • Ingen avdragsrätt för felaktig debiterad moms

  • För att rätta krävs kreditnota

© 2013 P-G:s REDOVISNINGSKONSULT AB