top of page

Aktuellt

Dina personuppgifter är trygga hos P-G:s Redovisningskonsult AB

EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) gäller från den 25 maj 2018. Den nya förordningen ställer högre krav på oss som företagare om hur vi hanterar dina kunduppgifter, vilket vi ser positivt på. Nedan kan du se vilka åtgärder vi har tagit för att skydda dina uppgifter.

Vi har skaffat oss kunskap inom GDPR.
Vi har genomgått och fått utbildning för att säkerställa att vi förstår vad den nya lagen innebär och vilket ansvar, respektive skyldigheter vi har för personuppgifterna.

 Vi har gjort en genomlysning av våra system.
För att säkerställa att vår säkerhet och hantering av personuppgifter och kundens önskemål fungerar så som det är tänkt och att den följer lagen.


Vi har uppdaterat säkerhet- & arbetsrutiner
Säkerhetsarbetet är nu ännu bättre dokumenterat.

 

 

 

 

FÖRSENINGSAVGIFTER

 

För sent inlämnad skattedeklaration

Om arbetsgivardeklarationen eller momsdeklarationen inte har kommit fram i rätt tid måste du betala en (icke avdragsgill) förseningsavgift som är 625 kr.

En högre förseningsavgift på 1 250 kr tas ut i vissa fall.

För sent inlämnad inkomstdeklaration

Alla skattskyldiga som inte lämnar sin deklaration i tid kan få betala en (icke avdragsgill) försenings-avgift,  1.250 kr

För sent inlämnad årsredovisning till Bolagsverket

Ett aktiebolag som inte har lämnat in årsredovisning och ev revisionsberättelse i rätt tid, dvs senast sju månader efter räkenskapsårets slut, får betala en (icke avdragsgill) förseningsavgift på 5.000 kr.

---------------------------------------

Spärra obehörig ombudsregistrering

och adressändring

Med funktionen Spärra obehörig ombudsregistrering kan du förhindra att någon obehörig ansöker om behörigheter – till exempel deklarationsombud – för dig själv och för eventuella företag som du är firmatecknare för. När spärren är aktiverad godkänns bara ombudsregistreringar som görs med e-legitimation i Skatteverkets e-tjänst Ombud och behörigheter. Det går då inte längre att använda blankett för att ansöka om behörigheter.

Du kan också ställa in på skatteverket att endast godkänna adr.ändring via mobilt Bankid, se Skatteverkets hemsida

​Felaktig debiterad moms
 

 • Momsen är felaktig om beloppet som
  debiterats inte är moms enligt mervärdesskattelagen

   

 • Feldebiterad moms ska betalas in till staten
   

 • Ingen avdragsrätt för felaktig debiterad moms
   

 • För att rätta krävs kreditnota

bottom of page