top of page

Välkommen till P-G:s redovisningskonsult AB

Aktuellt

 

Är kontoret stängt - så finns en brevlåda till höger om ingången / under fönstret, där man kan lämna in pärmar mm.

Under perioden 1 juli 2023 – 30 juni 2026 är det tillfälligt skattefritt att ladda fordon på arbetsplatsen.

Vilka fordon omfattas?
De nya reglerna innebär att förmån av el för laddning av vissa fordon vid en laddningspunkt eller ett eluttag som tillhandhålls av arbetsgivaren inte ska tas upp till beskattning. De fordon som omfattas är:

  • personbil klass I

  • lätt lastbil

  • motorcykel

  • moped

  • cykel

  • sparkcykel.

Gäller inte laddning vid bostaden
För att elen ska vara skattefri krävs att laddningen sker i anslutning till arbetsplatsen. Skattefriheten gäller dock inte om arbetsplatsen är belägen i bostaden.

-------------------------------------------------

Bilersättning

Skattefri bilersättning fom 1 /1 2023.

Egen bil: 25 kr/ mil

Förmånsbil: 12 kr/mil förutom förmånsbilar som drivs helt med el där schablonbeloppet är 9,50 kr /mil.

För laddhybridbil som kan drivas både med el och med diesel gäller högre beloppet, dvs 12 kr/ mil.

------------------------------------------------

Aktiebok

Aktiebolag är skyldiga enl svensk lag att upprätta aktiebok och det är styrelsen som bär ansvaret, att den finns. Har ni koll på vart ni har den och att den är uppdaterat. Den måste också vara beständig.

--------------------------------------------

Glöm ej kolla in Skatteverkets hemsida lite nu och då för nyheter och info.

Våra tjänster

 

• Redovisning
• Bokslut
• Årsredovisning
• Deklaration
• Lönehantering
• Hyresavisering
• Fakturering
• Löpande betalningar

 

Läs mer

 
Kontakta oss

Besök oss, slå oss en signal eller

skicka ett mail.

 

BESÖKSADRESS:

Vikengatan 6 • KARLSTAD

Lunchstängt mellan 12-13

TEL:
054-15 94 60 (Växel)

MAIL:
redovisning@pgsab.com

 

srfkonsulterna-logo.png

KontKont

I samarbete med:
srfkonsulterna-logo.png
bolagsverket_logo_sv.png
logotype_(5).png
bottom of page